Parterapi

Jag erbjuder parterapi utifrån Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT). IBCT kombinerar traditionell KBT, beteendeförändring, med mer modern KBT, acceptans. I parterapin får ni hjälp att utveckla förmågan att kommunicera känslor och behov, lära er att lyssna in varandra, öka positiv interaktion samt träna er på att lösa konflikter.

Bild på ett par vid stranden
Bild på en logotyp
Kvaliteten på våra relationer avgör
kvaliteten på våra liv
Kvaliteten på våra relationer
avgör kvaliteten på våra liv

(Esther Perel)

Vad påverkar parrelationen?

Vår parrelation spelar en avgörande roll för hur vi mår och påverkar inte bara parrelationen i sig utan även de flesta andra områden i vårt liv. Det är därför viktigt att ta relationen på allvar och ge den det fokus och den omsorg som den förtjänar. Det finns även en rad faktorer som, i sin tur, riskerar att påverka parrelationen negativt. Det kan röra sig om vår egen hälsa eller om yttre påfrestningar såsom ökade krav på arbetet eller större livsförändringar, vilka alla kan fungera som ett slags bränsle för parkonflikter. Det är med andra ord inte konstigt att parrelationer får det tufft ibland.

Bild på två svanar på en sjö

Varför gå i parterapi?

Varje par är unikt och behoven skiljer sig åt. Tidiga interventioner kan ibland förebygga större problem och stärka en relation, medan parterapi även kan vara oumbärligt när problemen har pågått en längre tid och blivit mer komplicerade. Oavsett om det handlar om att skapa en bättre och gemensam förståelse för de utmaningar ni står inför eller att genomgå en djupare, mer långsiktig förändringsprocess, kan parterapi vara ett steg mot att främja en mer hälsosam och stabil relation.

Olika slags relationer

Parterapi som metod begränsas inte enbart till traditionella par, även om namnet antyder det. Relationsproblem förekommer givetvis i många olika typer av relationer och parterapi används även framgångsrikt för familjemedlemmar (förälder – barn, syskon), övrig släkt, vänner, bonusfamiljer etc. som hamnat i en situation som har blivit svår att lösa på egen hand eller som vill förbättra sina relationer. Oavsett vilka relationsproblem det rör sig om hjälper jag gärna till.

Bild på två kvinnor som sträcker upp händerna

Ett kraftfullt verktyg

Parterapi är ett kraftfullt hjälpmedel för er som strävar efter att förbättra era relationer. För många innebär parterapi positiva förändringar och nya möjligheter i relationen såsom stärkt samhörighet, ökad självinsikt, förbättrad kommunikation och konflikthantering. Många blir även mer öppna och ärliga med varandra då detta har tränats i en trygg och stödjande miljö.

Bild på en logotyp

Vanliga relations­problem

Anledningarna till att parterapi efterfrågas varierar en hel del, men vanliga orsaker är:

Frekventa och återkommande konflikter.

Polarisering och att parterna har utvecklats åt olika håll.

Känslomässig distans.

En eller båda är osäkra på om de vill fortsätta i
relationen.

Separation eller skilsmässa.

Kommunikationssvårigheter.

Sex- och samlevnad.

Ekonomi.

Olikhet i föräldrastil och uppfostran.

Samarbetsproblem.

Svårighet att hantera grundläggande olikheter.

Bristande tillit, svartsjuka, otrohet.

Förebygga problem i relationen och lägga en god grund från början.

Förbättra en redan god relation.

Bild på en person som ger tröst åt en annan

När ska vi söka hjälp?

Det finns ingen exakt gräns för när det är läge att söka professionell hjälp eller någon rätt eller fel tidpunkt. Relationer går upp och ner vilket är en naturlig del av livet. Men blir de sämre perioderna längre och kommer allt oftare kan det vara en god idé att överväga stöd och hjälp utifrån. Omfattningen av en parterapi kan variera en hel del, för mer information se Vanliga frågor.

”Upplever du som enskild individ att du har återkommande relationsproblem och problematiska samspelsmönster med andra är du varmt välkommen att söka individuell psykoterapi för detta.”

Bild på en logotyp

Så här går en parterapi till

Parterapi består av två faser: en kartläggande fas och en behandlingsfas.

Den första fasen består av två parsamtal och två individuella samtal. Vi går tillsammans igenom aktuella problem och konfliktområden men också era gemensamma styrkor och er historia. Första samtalet träffar jag er ihop, därefter var och en individuellt och sista samtalet presenterar jag en sammanfattning för er båda två av det som framkommit och ger förslag på hur en parterapi för just er kan se ut. Utifrån de mål som formuleras gemensamt skräddarsys därefter en behandling för att hjälpa er att komma över era svårigheter. 

Efter den kartläggande fasen inleds själva behandlingen där ni med stöd av mig får arbeta med strategier såväl under som mellan besöken. 

Sista samtalet utvärderar vi behandlingen och sammanfattar era framsteg, vi ser även över riskfaktorer framåt och utarbetar en plan för att vidmakthålla de förbättringar som gjorts.

Bild på ett par som går längs en strand
Bild på en logotyp

Behandlings­metod

Precis som vid individualterapi finns det flera olika inriktningar vid parterapi. Jag använder mig av metoden Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT) som grund för att behandla par. Jag influeras även av metoder från andra inriktningar som har stöd i forskning, exempelvis John och Julie Gottmans forskning, och skräddarsyr behandlingen utifrån era behov.

Vad är Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT)?

IBCT är en effektiv och vetenskapligt beprövad behandlingsmetod med god evidens för par. IBCT är en vidareutveckling av traditionell KBT och fokuserar främst på att utveckla strategier inom två områden, acceptans och beteendeförändring. 

Övergripande mål inom IBCT är att komma närmare varandra i relationen och att bryta problematiska samspelsmönster. När relationen är konfliktfylld är det t.ex. lätt att hamna i en negativ cykel där vi fokuserar på partnerns brister och missar att se hur vi själva bidrar till problemen. Ett centralt lärandemål är att bryta detta genom att skapa en känsla av att det är “vi mot problemet”. I terapin fokuserar vi på relationens bästa och paret arbetar tillsammans för att lösa problem istället för att ställa sig emot varandra. 

Genom träning av nya färdigheter och strategier såväl under som mellan besöken strävar vi efter att nå ökad acceptans för varandras olikheter, förbättrad kommunikation samt att genomföra beteendeförändringar som harmonierar med de gemensamma mål ni satt upp för relationen.

Låter detta som något för er?
Varmt välkomna att boka ert första besök!

Bild på en logotyp

Här kan du hitta mer information

BOKA TID

Så här tar du kontakt

Du är varmt välkommen att ta kontakt för att få veta mer eller för att boka tid. Skicka ett mail, fyll i kontaktformuläret eller ring och lämna ett meddelande. För den som föredrar går det även att boka tid direkt i min digitala kalender.

Jag ser fram emot att höra av dig!

Bild på en logotyp
Bild på en lur symbol
0762-72 98 98
Bild på en e-post symbol

kontakt[at]hedvigreesalu.se

Bild på en hem symbol
Östra Larmgatan 15,
411 07 Göteborg