Övriga tjänster

Jag erbjuder psykologisk konsultation, krisstöd, handledning och olika former av utbildande insatser. Som psykolog fungerar jag som en trygg och stödjande bas för att hjälpa dig vidare oavsett om det gäller ditt livs värsta dag, att lösa problem i arbetslivet eller att växa i din yrkesroll. Via workshops och utbildningar kan privatpersoner och företag använda sig av min psykologiska kompetens för att växa och utvecklas såväl personligt som professionellt. 

Bild på en logotyp
Bild på fyra händer som håller var sin pusselbit

Psykologisk konsultation
och rådgivning

Vid psykologisk konsultation ger jag som psykolog vägledning och professionella råd till dig som enskild person eller organisation för att hjälpa till att hantera olika psykologiska, känslomässiga eller beteendemässiga frågor och problem. Jag fungerar som kunskapsbas och bollplank.

Syftet med en psykologisk konsultation varierar utifrån kundens behov. Det kan handla om att få ökad förståelse och råd gällande; psykiska sjukdomar, emotionella eller beteendemässiga problem, kommunikation eller relationer. Det kan även handla om att få hjälp med personlig utveckling och karriär-relaterade frågor eller om behov av att bolla frågor av psykologisk karaktär t.ex. vid utveckling av appar, tv-serier, böcker eller digitala plattformar.

En psykologisk konsultation är anpassningsbar och syftar till att ge skräddarsydd hjälp baserat på individuella behov och situationer. Längden på konsultationen anpassas efter kundens behov. Det är dock viktigt att veta att en psykologisk konsultation inte är samma sak som terapi eller behandling, även om vissa terapeutiska principer kan användas. Istället fokuserar konsultationen på att ge råd, vägledning och hjälp med specifika strategier för att hantera en viss situation eller ett visst problem.

Vanligtvis gör jag en bedömning av problemet eller frågan som du eller organisationen står inför. Baserat på den erbjuder jag sedan rekommendationer, handlingsplaner eller strategier för att kunna lösa problemet på ett effektivt och funktionellt sätt.

Är du eller ni i behov av psykologisk konsultation?
Välkommen att ta kontakt!

Bild på en logotyp

Krisstöd

För dig eller er som drabbats av en plötslig, oväntad händelse eller av trauma erbjuder jag krisstöd, som är en form av mer akut psykologisk och emotionell hjälp. Jag vill erbjuda en omedelbar, tillfällig och effektiv insats för att hjälpa till att hantera och bearbeta de starka känslor och stressreaktioner som är vanliga efter en plötslig traumatisk händelse. 

Bild på en kvinna som tittar ut genom ett fönster

Krisstödet anpassas utifrån dina eller era unika behov och kan inkludera olika interventioner såsom:

 1. Psykologisk första hjälpen
  Du får omedelbart stöd och grundläggande vägledning genom aktivt lyssnande av dina upplevelser, bemötande med lugnande ord, normalisering och en trygg och medkännande miljö.
 2. Stödgrupp
  Drabbade personer samlas för att dela sina känslor i en trygg och stödjande miljö, under ledning av mig som psykolog.
 3. Psykoterapeutiskt stöd
  Individuell terapi eller rådgivning som syftar till att bearbeta och hantera de känslomässiga konsekvenserna av krisen eller traumat.

Kortare insats i akuta lägen

Jag strävar efter att erbjuda en varm, trygg och stödjande miljö i en, för dig eller er som drabbats, mycket svår tid. Krisstödet är vanligtvis en kortare insats i ett akut läge. För en del får krisen långvariga konsekvenser och krisstödet fungerar då som en första insats som övergår i en längre kontakt.

Har du eller ni drabbats av en kris och är i behov av stöd?
Välkommen att kontakta mig för en snabb tid.

Bild på en logotyp

Handledning

Med specialistkompetens inom psykologi erbjuder jag ärende-, metod- och processhandledning, till dig eller er som arbetar eller studerar inom vård och omsorg, enskilt eller i grupp. 

Bild på en magnoliaknopp

Vid metodhandledning utgår jag ifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Compassionfokuserad terapi (CFT) och min teoretiska utgångspunkt i handledningen är tillämpad beteendeanalys. Den kliniska handledningen är strukturerad och lösningsorienterad med fokus på metod och på att diskutera och lösa de svårigheter och problem ni står inför i er vardag. Den syftar också till att ge ökad kunskap och hålla sig ”à jour” inom sin profession, utveckla de egna förmågorna, bidra till stärkt yrkesidentitet samt till att ge stöd och avlastning för att skapa ett mer hållbart och friskt arbetsliv.

En av mina grundpelare i handledningen är att skapa ett tryggt och medkännande klimat där alla känner sig inkluderade och bidrar med sina frågor, erfarenheter och perspektiv. Detta ser jag som en förutsättning för att kunna lära och växa i sin roll. 

Bild på en person som håller en blå kopp

Jag tar emot på min mottagning i centrala Göteborg, på plats i er verksamhet eller digitalt. Omfattningen av handledningen kan variera men sker vanligtvis en till två gånger i månaden, i 90-120 minuter per tillfälle. Detta anpassas dock till dina eller era behov. 

Är du intresserad av handledning?
Välkommen att ta kontakt!

Bild på en logotyp
Bild på en person som håller i en glödlampa

Utbildning

Jag erbjuder föreläsningar och workshops med olika teman till såväl företag som privatpersoner. Compassion är ett perspektiv som genomsyrar samtliga mina föreläsningar och workshops då det skapar en trygg miljö med ömsesidig respekt och förståelse för varandra. Detta främjar i sin tur aktivt lärande, samarbete, produktiv gruppdynamik och personlig utveckling.  

Nedan följer exempel på föreläsningar och workshops jag erbjuder:

 • ”Konsten att hantera dina känslor”.
 • ”Självomhändertagande och medkänsla i arbetslivet”.
 • ”När stressen tar över – strategier för att hantera en allt hetsigare vardag och nå balans i tillvaron”.
 • ”Hemligheten bakom lyckliga relationer – boosta kärleken i vardagen med hjälp av dessa enkla men viktiga vanor. Liten insats, stort utfall!”

Specifika önskemål

Jag anpassar och utformar även föreläsningar och workshops utifrån kundens specifika önskemål och behov. Välkommen att höra av dig via e-post eller kontaktformulär för att föreslå och diskutera andra föreläsningar och workshops som du skulle vilja att jag håller. Du är även välkommen att kontakta mig via telefon om du har frågor. 
Kontakta mig för intresse­anmälan: kontakt[at]hedvigreesalu.se
Bild på en logotyp

Här kan du hitta mer information

BOKA TID

Så här tar du kontakt

Du är varmt välkommen att ta kontakt för att få veta mer eller för att boka tid. Skicka ett mail, fyll i kontaktformuläret eller ring och lämna ett meddelande. För den som föredrar går det även att boka tid direkt i min digitala kalender.

Jag ser fram emot att höra av dig!

Bild på en logotyp
Bild på en lur symbol
0762-72 98 98
Bild på en e-post symbol

kontakt[at]hedvigreesalu.se

Bild på en hem symbol
Östra Larmgatan 15,
411 07 Göteborg