Om mig

På denna sida hittar du mer information om mig, min utbildning och mina tidigare arbetserfarenheter. Du kan även läsa mer om hur jag arbetar som psykolog och vad jag tycker är extra viktigt i kontakten med mina klienter. Längre ner beskrivs vad det var som fick mig att vilja bli psykolog från första början och vad som motiverat mig till att starta egen praktik.

Bild på psykolog Hedvig Reesalu
Bild på en logotyp

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Jag är legitimerad psykolog sedan år 2014 och tog min examen vid Psykologiska Institutionen i Göteborg. Socialstyrelsen utfärdar psykologlegitimation efter fem års universitetsstudier på psykologprogrammet och ett års praktisk tjänstgöring (PTP). Med legitimationen följer en rad skyldigheter såsom journalföring, tystnadsplikt samt arbete utifrån yrkesetiska principer för psykologer. I mitt arbete fortbildar jag mig kontinuerligt och jag är snart färdig specialistpsykolog inom psykologisk be­hand­ling­/psy­ko­te­ra­pi. Jag utvärderar också mitt arbete löpande. 

I mitt mångåriga arbete som psykolog inom specialistpsykiatri, primärvård och på privat psykoterapimottagning har jag haft förmånen att möta och hjälpa många olika människor. Detta har gjort mig väl rustad att hantera många olika slags frågeställningar och problem, alltifrån svårare psykiatriska tillstånd, till akuta kriser och relationssvårigheter eller till de som vill utveckla sin personliga potential.

Efter psykologexamen har jag vidareutbildat mig i behandling för trauma och PTSD (Prolonged Exposure och Written Exposure), parterapi (Integrative Behaviour Copules Therapy) samt våld i nära relationer. Inom ramen för min specialistutbildning har jag studerat Unified Protocol och Compassionfokuserad terapi. Jag har även genomgått specialistkollegium och ingår i nätverk med andra specialistpsykologer vilket främjar samarbete, professionell utveckling och utbyte av aktuell spetskompetens inom olika psykologiska fält. Läs mer om ovanstående behandlingsmetoder.

Mitt primära fokus och intresseområde är den kliniska psykologin där jag har inriktat mig på psykologisk behand­ling/psyko­terapi för enskilda individer och par. Detta fokus går som en röd tråd både genom min yrkesutövning och min specialistutbildning. Till den kliniska psykologin hör även handledning, föreläsningar och workshops vilket också ingår i mitt utbud av tjänster.
Bild på en kvinna som bär en boktrave

Välkommen att läsa mer om mina tjänster!

Bild på gräs och soldis

Hur jag arbetar

Min huvudsakliga psykoterapeutiska grund är kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket också är det jag arbetat med och vidareutbildat mig främst inom de senaste åren. Jag är även skolad inom andra psykoterapiformer såsom compassionfokuserad terapi (CFT) samt psykodynamisk terapi (PDT) och erbjuder terapi utifrån dessa inriktningar för de klienter som önskar det. 

Olika metoder

I mitt kliniska arbete använder jag mig genomgående av ett “compassion”-inriktat perspektiv då det främjar en trygg och empatisk atmosfär vilket gynnar lärande och utveckling. Jag använder mig ofta även av moderna KBT-metoder, även kallat ”tredje vågens KBT”, såsom Acceptance and Comittment Therapy (ACT) och Unified Protocol (UP). Dessa metoder har bland annat inslag av acceptans, medveten närvaro och motiverande samtal (MI) samt fokuserar till stor del på känslor och strategier för att hantera dem. Vid parterapi utgår jag främst från Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT) som kombinerar traditionell KBT, beteendeförändring, med mer modern KBT, acceptans.  

Mitt främsta mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar att utvecklas utifrån just dina behov och önskemål.

Flexibelt förhållningssätt

Även om min terapeutiska förankring och grund är KBT förhåller jag mig flexibelt till olika terapimetoder och använder det som är mest gynnsamt för terapiutfallet då det finns forskning som stödjer detta. Jag ser det som att vissa metoder lämpar sig bättre för vissa psykiska besvär men också som att vissa människor föredrar, och lämpar sig bättre för, vissa psykoterapimetoder. 

Bild på två personer som samtalar

En trygg miljö

Den terapeutiska relationen, eller alliansen, är en så kallad ”common factor” som i forskning visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för lyckat psykoterapiutfall, detta oavsett terapimetod. Under åren som gått har jag därför fokuserat på vilka förhållanden som behövs för att skapa en trygg, varm och tillitsfull miljö där du som klient känner dig sedd, förstådd och bekräftad. En sådan miljö främjar i sin tur öppna och genuina samtal vilket möjliggör verklig förändring. Min specialisering mot CFT med sitt fokus på medkänsla är en del av detta och det medkännande förhållningssättet löper som en röd tråd genom hela min praktik.  

Min ambition är att erbjuda en trygg och empatisk miljö där du som klient känner dig sedd och bekräftad samt att ge dig konkret och effektiv hjälp för de utmaningar eller svårigheter du söker stöd för. Tillsammans tar vi oss igenom de hinder som du kämpar med och finner nya förhållningssätt och lösningar som hjälper dig att leva det liv du vill leva.

Mitt främsta mål är att ge dig bästa möjliga förutsättningar att utvecklas utifrån just dina behov och önskemål. I min terapeutroll strävar jag efter att vara aktiv, engagerad, medkännande och närvarande.

Är du redo att ta steget mot att förändra ditt liv?
Varmt välkommen att boka besök!

Bild på en logotyp

Mig som person

Jag har alltid varit intresserad av människor och tyckt om att lyssna till samtal. Men det var under högstadiet, när jag skapade allt närmre vänskapsband, som nyfikenheten och intresset för psykologi växte på allvar. De djupa och förtroendefulla samtalen gav en känsla av att dela livet. Vi sitter alla i samma båt och kämpar med vårt eget lidande men det blir så mycket lättare om vi kan dela det så vi inte behöver känna oss så ensamma på vägen. Tillsammans med vännerna skapades en känsla av gemenskap, trygghet och glädje som gjorde livet rikare och mer meningsfullt.

Bild på två kvinnor med cyklar

Jag förundrades då, liksom jag gång på gång förundras nu, av den kraft som finns i att dela tankar, känslor och erfarenheter med en människa vi känner tillit till. För mig är det ett stort privilegium att få arbeta som psykolog inte minst då jag vet hur viktig kontakten mellan oss människor kan vara samt vilken betydande roll samtal kan ha för vårt välmående och fungerande i livet.

För mig är det ett stort privilegium att få arbeta som psykolog inte minst då jag vet hur viktig kontakten mellan oss människor kan vara.

Mina drivkrafter

Arbetslivet har ett högt tempo idag, allt ska kostnadseffektiviseras och gå fort och lätt, vi ska prestera såväl professionellt som privat, ibland blir det på bekostnad av människan och att man förlorar hjärtat i arbetet. Där hamnar vi långt ifrån min ambition med arbetet som psykolog. En av mina drivkrafter till att starta eget har just varit att komma ifrån detta och att kunna erbjuda mina klienter en kvalitativ vård, med möjlighet till längre sessioner för att kunna fördjupa det som behöver arbetas med och uppnå verklig och varaktig förändring.  

Jag har också som mål att kunna erbjuda en trygg och varm plats som öppnar upp för genuina och meningsfulla samtal.

Som mamma till två barn i skolåldern vet jag hur svårt det kan vara att få ihop livspusslet, en annan drivkraft till egen praktik har varit att få till ett hållbart arbetsliv och att leva som jag lär. Jag är övertygad om naturens och relationers läkande förmåga och hämtar min kraft och återhämtning genom att vistas i naturen samt genom att umgås med nära och kära.

Bild på en logotyp

Här kan du hitta mer information

BOKA TID

Så här tar du kontakt

Du är varmt välkommen att ta kontakt för att få veta mer eller för att boka tid. Skicka ett mail, fyll i kontaktformuläret eller ring och lämna ett meddelande. För den som föredrar går det även att boka tid direkt i min digitala kalender.

Jag ser fram emot att höra av dig!

Bild på en logotyp
Bild på en lur symbol
0762-72 98 98
Bild på en e-post symbol

kontakt[at]hedvigreesalu.se

Bild på en hem symbol
Östra Larmgatan 15,
411 07 Göteborg