Terapi på annan plats

Terapi kan ske på olika platser och på olika sätt vilket ger flexibilitet och möjlighet att anpassa utifrån individuella behov. Digital terapi passar dig med ett hektiskt tidsschema, geografiska hinder eller som upplever terapi hemifrån som mer bekvämt. Vid Walk & Talk hålls samtalen under en promenad istället för inomhus. Metoden lämpar sig väl för den som vill kombinera fördelarna som fysisk rörelse, natur och terapeutiska samtal erbjuder.

Bild på en logotyp

Digital terapi/terapi online

Digital terapi, eller terapi online som det också kallas, fick sitt stora genombrott i samband med Covid 19-pandemin och är idag en självklarhet som kommit för att stanna. Digital terapi har flera fördelar jämfört med terapi på plats; du slipper restid, du utgår från din egen miljö vilket kan göra det lättare att slappna av och det är även geografiskt flexibelt, du har tillgång till mig som psykolog från olika platser i landet eller i världen. Digital terapi erbjuder även en smidig lösning för dig som bor på en mindre ort med begränsad tillgång till psykolog.

Bild på en kvinna som sitter framför en laptop

Ett gott samarbete

Genom åren har vi lärt oss att digital terapi många gånger fungerar lika bra som fysiska möten. Studier visar att klienter som går i digital terapi upplever att de knyter an väl till sin terapeut samt att de har ett gott samarbete vilket är några av de viktigaste faktorerna för framgångsrikt behandlingsresultat.

Videolänk

Jag erbjuder digital terapi via videolänk, där vi både kan se och höra varandra. Plattformen som används uppfyller höga säkerhetsstandarder och videolänken är krypterad för att säkerställa sekretess- och integritetsskydd enligt Psykologförbundets riktlinjer vid online-behandling. Vid behov erbjuder jag även samtal via telefon eller chat.

Bild på ett par som tittar i en laptop

Det här behöver du

Det här behövs

För att digital terapi ska fungera optimalt behöver vissa faktorer säkerställas. Du behöver:

  1.  Ha en stabil och säker internetanslutning samt tillgång till dator, surfplatta eller smartphone.
  2.  Hitta en plats i avskildhet och vara ensam.
  3.  Skapa lite utrymme innan och efter vårt möte för att ha tid att varva ned, reflektera över samtalet och kanske skriva ner dina reflektioner.
Hur går digital terapi till? Var god se ”Så här går en psykologisk behandling till”.

Kan digital terapi vara något för dig?
Välkommen att ta kontakt!

Bild på en logotyp

Walk & Talk

 ”Walk and Talk” är en terapiform där sessioner hålls under en promenad i stället för att sitta i en traditionell terapimiljö med fåtölj eller soffa. Under dessa sessioner promenerar vi utomhus tillsammans, samtalar medan vi rör på oss och får välbehövliga pauser i naturen. Denna terapiform är en ny typ av samtal som kombinerar fördelarna som fysisk aktivitet, natur och terapeutiska samtal erbjuder för att främja välbefinnande och emotionell bearbetning.

Bild på ett par som går i en skog

Flera olika fördelar

Det finns mycket forskning som visar att fysisk aktivitet, däribland promenader, har en positiv inverkan på vår fysiska och psykiska hälsa. Genom fysisk aktivitet frisätts endorfiner vilket minskar stress och ökar vår känsla av välbehag.

På samma vis har många studier visat att vistelse i grönska och natur ger en mängd fördelar för vårt hälsotillstånd. Det som sker är att naturen aktiverar det parasympatiska nervsystemet, vilket är kopplat till lugn och ro, samtidigt som den bromsar upp det sympatiska nervsystemet, som är kopplat till hot och stress. Detta stärker vårt immunförsvar och ökar vårt välmående genom känslor av glädje, samhörighet, stärkt närvaro och ökad kreativitet.

Lättare att öppna upp

En annan fördel klienter upplever med ”gående” terapisessioner är att de ger en mer naturlig och avslappnad atmosfär och att de kan minska känslan av att vara instängd. Vi kan ha lättare för att öppna upp oss när vi inte har en person som tittar på och iakttar oss hela tiden och det kan även underlätta att prata när kroppen är i rörelse vilket minskar spänningar.

Bild på en kvinna som står i en lövskog

Tillgodoser behov

I dagens stressade och stillasittande samhälle är det många som både har en längtan och en saknad efter rörelse i naturen. Samtidigt gör tidsbristen att många prioriterar bort just detta. Ett sätt att tillgodose dessa behov är just Walk & Talk. Under medvetna promenader i stadens parker, bland grönska och längs vattendrag öppnar sig ofta nya perspektiv på gamla problem. Naturens lugn skapar en fristad där tankarna kan vandra fritt och väl riktade frågor ger möjlighet att betrakta bekymmer ur olika synvinklar, liksom insikt och mental klarhet, vilket i sin tur främjar konstruktiv förändring.

Walk & Talk kan alltså hjälpa dig att minska stress, nedstämdhet och ångest och är en terapiform som främjar såväl psykisk som fysisk hälsa på samma gång. Välkommen att använda ditt friskvårdsbidrag till denna typ av samtal innehållande såväl motion som stresshantering.

Var och när?

Jag erbjuder Walk & Talk vissa tider i veckan och då på två platser i Göteborg, dels i närliggande Slottskogen, samt i det större friluftsområdet Skatås (med start Härlanda Tjärn).

Låter Walk & Talk som något för dig?
Välkommen att höra av dig!

Bild på en logotyp

Här kan du hitta mer information

BOKA TID

Så här tar du kontakt

Du är varmt välkommen att ta kontakt för att få veta mer eller för att boka tid. Skicka ett mail, fyll i kontaktformuläret eller ring och lämna ett meddelande. För den som föredrar går det även att boka tid direkt i min digitala kalender.

Jag ser fram emot att höra av dig!

Bild på en logotyp
Bild på en lur symbol
0762-72 98 98
Bild på en e-post symbol

kontakt[at]hedvigreesalu.se

Bild på en hem symbol
Östra Larmgatan 15,
411 07 Göteborg